ÚRADNÉ PREKLADY S JAZYKOVOU KOMBINÁCIOU SLOVENSKÝ A FRANCÚZSKY JAZYK

 

  • Možnosť vyhotovenia cenovej ponuky obratom
  • Množstevná zľava podľa objemu práce a náročnosti textu
  • Zľava pri opakovanej objednávke služieb
  • Cena za normostranu (tlmočné) je určená Vyhláškou č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 
  • Tlmočné sa zvyšuje v prípade žiadosti o vyhotovenie úradného prekladu bezodkladne (do 48 hodín)
Business - 11
branding 5

ĎALŠIE SLUŽBY
CENA DOHODOU

 

  • Preklady s jazykovou kombináciou slovenský a francúzsky jazyk (bez úradného overenia)
  • Redakcia a korektúra prekladov
  • Výučba právnickej francúzštiny
  • Tlmočenie pri jednaniach s francúzsky hovoriacim obchodným partnerom