Preklady francúzsky jazyk
Dozvedieť sa viac
core-features

ÚRADNÉ PREKLADY

Mgr. Veronika Vargová, ako úradný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (evidenčné číslo prekladateľa 971262) sa aktívne venuje prekladateľskej činnosti v jazykovej kombinácii slovenský a francúzsky jazyk. V rámci svojej dlhoročnej prekladateľskej praxi zabezpečuje vyhotovenie úradných a neúradných prekladov v rôznych oblastiach:

Matričné listiny: rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy a ďaľšie

Technické preukazy a certifikácia motorových vozidiel

Zmluvy, stanovy, predpisy a nariadenia

Účtovné závierky, správy audítora a výročné správy

Patenty, certifikáty, licencie a preukazy

Rozsudky, žaloby, návrhy, žiadosti, rozkazy a zatykače

Lekárske a veterinárne správy

Odborné články a publikácie

branding 2
threefourninethreeonefive-two

Ďalšie služby

PREKLADY S JAZYKOVOU KOMBINÁCIOU SLOVENSKÝ A FRANCÚZSKY JAZYK BEZ OVERENIA ÚRADNOU PEČIATKOU

 • Vyhotovenie neúradného prekladu – strojárstvo, právo, ekonómia, medicína, veterinárstvo a marketing.

TLMOČENIE PRI JEDNANIACH S FRANCÚZSKY HOVORIACIM OBCHODNÝM PARTNEROM

 • Tlmočenie pre právnické osoby obchodujúce so zahraničným subjektom – zabezpečenie tlmočníckych služieb na rokovaniach s francúzsky hovoriacim partnerom.

VÝUČBA PRÁVNICKEJ FRANCÚZŠTINY

 • Skupinova výučba právnickej francúzštiny podľa individuálnych potrieb záujemcov a spoločností.

REDAKCIA A KOREKTÚRA TEXTOV

 • Oprava a kontrola listín vo francúzskom jazyku. Možnosť korektúry prekladu s úradným overením.
branding 13
cennik

Cenník

ÚRADNÉ PREKLADY S JAZYKOVOU KOMBINÁCIOU SLOVENSKÝ A FRANCÚZSKY JAZYK

 

 • Možnosť vyhotovenia cenovej ponuky obratom
 • Množstevná zľava podľa objemu práce a náročnosti textu
 • Zľava pri opakovanej objednávke služieb
 • Cena za normostranu (tlmočné) je určená Vyhláškou č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 
 • Tlmočné sa zvyšuje v prípade žiadosti o vyhotovenie úradného prekladu bezodkladne (do 48 hodín)
Business - 11
branding 5

ĎALŠIE SLUŽBY
CENA DOHODOU

 

 • Preklady s jazykovou kombináciou slovenský a francúzsky jazyk (bez úradného overenia)
 • Redakcia a korektúra prekladov
 • Výučba právnickej francúzštiny
 • Tlmočenie pri jednaniach s francúzsky hovoriacim obchodným partnerom
vzdelanie-so-zameranim-na-francuzsky-jazyk

Vzdelanie

VZDELANIE

Rok 2004 Jazykový kurz, Francúzsko, Juan les Pins
Rok 1999-2007 Osemročné gymnázium, jazyková trieda, maturita z francúzskeho jazyka s vyznamenaním
Rok 2005-2006 Ročný výmenný pobyt, spojený s výučbou francúzskeho jazyka na strednej škole v USA
Rok 2007-2010 Bakalárske štúdium práva vo francúzskom jazyku, Švajčiarsko, Ženeva
Rok 2010-2013 Magisterské štúdium práva vo francúzskom jazyku, Švajčiarsko, Ženeva

PREKLADATEĽSKÁ PRAX

Od roku 2007 Prekladateľská prax – zabezpečovanie prekladateľskej činnosti zameranej na matričné listiny, technickú dokumentáciu, zmluvnú agendu a odborné články.
Rok 2015 Zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky – úradné a neúradné preklady podľa potrieb zadávateľov