VZDELANIE

Rok 2004 Jazykový kurz, Francúzsko, Juan les Pins
Rok 1999-2007 Osemročné gymnázium, jazyková trieda, maturita z francúzskeho jazyka s vyznamenaním
Rok 2005-2006 Ročný výmenný pobyt, spojený s výučbou francúzskeho jazyka na strednej škole v USA
Rok 2007-2010 Bakalárske štúdium práva vo francúzskom jazyku, Švajčiarsko, Ženeva
Rok 2010-2013 Magisterské štúdium práva vo francúzskom jazyku, Švajčiarsko, Ženeva

PREKLADATEĽSKÁ PRAX

Od roku 2007 Prekladateľská prax – zabezpečovanie prekladateľskej činnosti zameranej na matričné listiny, technickú dokumentáciu, zmluvnú agendu a odborné články.
Rok 2015 Zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky – úradné a neúradné preklady podľa potrieb zadávateľov