Francúzsky jazyk
Dozvedieť sa viac
core-features

Úradné preklady

S JAZYKOVOU KOMBINÁCIOU SLOVENSKÉHO A FRANCÚZSKEHO JAZYKA

Mgr. Veronika Vargová, úradný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky Evidenčné číslo prekladateľa: 971262

Dokumenty a listiny
pre fyzické, právnické osoby

Dokumenty a materiály zo všetkých
oblastí práva a ekonómie

Dokumenty a listiny
vydávané orgánmi verejnej moci

Zmluvy, účtovné závierky,návrhy,
rozhodnutia, opravné prostriedky

Sobášné listy, rodné listy,
úmrtné listy a ďalšie listiny

Odborné články,
publikácie

Výpisy z obchodného registra,
výpis z registra trestov, zápisnice

Patenty, certifikácie
a iné technické dokumenty.

branding 2
seminare

Semináre

seminar

Po úspešnej sérii seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov z/do anglického jazyka, vedených lektorom JUDr. Jurajom Kotruszom, sme sa pre vás rozhodli pripraviť sériu seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov z/do francúzskeho jazyka, zameraných na právnu francúzštinu.

threefourninethreeonefive-two

Ďalšie služby

PREKLADY S JAZYKOVOU KOMBINÁCIOU SLOVENSKÉHO A FRANCÚZSKEHO JAZYKA BEZ OVERENIA ÚRADNOU PEČIATKOU

TLMOČENIE PRI JEDNANIACH S FRANCÚZSKY HOVORIACIM OBCHODNÝM PARTNEROM

  • Tlmočenie pre právnické osoby obchodujúce so zahraničným subjektom

VÝUČBA PRÁVNICKEJ FRANCÚZŠTINY

  • Skupinova výučba právnickej francúzštiny podľa individuálnych potrieb záujemcov a spoločností

REDAKCIA A KOREKTÚRA TEXTOV

branding 13
cennik

Cenník

ÚRADNÉ PREKLADY S JAZYKOVOU KOMBINÁCIOU SLOVENSKÉHO A FRANCÚZSKEHO JAZYKA

 

  • Množstevná zľava možná podľa objemu práce a náročnosti textu
  • Tlmočné sa zvyšuje v prípade žiadosti o vyhotovenie úradného prekladu bezodkladne (do 48 hodín alebo do 24 hodín)
Business - 11
branding 5

ĎALŠIE SLUŽBY
CENA DOHODOU

 

  • Preklady s jazykovou kombináciou slovenského a francúzskeho jazyka (bez úradného overenia)
  • Redakcia a korektúra prekladov
  • Výučba právnickej francúzštiny
  • Tlmočenie pri jednaniach s francúzsky hovoriacim obchodným partnerom