PREKLADY S JAZYKOVOU KOMBINÁCIOU SLOVENSKÝ A FRANCÚZSKY JAZYK BEZ OVERENIA ÚRADNOU PEČIATKOU

  • Vyhotovenie neúradného prekladu – strojárstvo, právo, ekonómia, medicína, veterinárstvo a marketing.

TLMOČENIE PRI JEDNANIACH S FRANCÚZSKY HOVORIACIM OBCHODNÝM PARTNEROM

  • Tlmočenie pre právnické osoby obchodujúce so zahraničným subjektom – zabezpečenie tlmočníckych služieb na rokovaniach s francúzsky hovoriacim partnerom.

VÝUČBA PRÁVNICKEJ FRANCÚZŠTINY

  • Skupinova výučba právnickej francúzštiny podľa individuálnych potrieb záujemcov a spoločností.

REDAKCIA A KOREKTÚRA TEXTOV

  • Oprava a kontrola listín vo francúzskom jazyku. Možnosť korektúry prekladu s úradným overením.
branding 13